วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ =

SONGKLANAKARIN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES.

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. กองบริการการศึกษา
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537
Subjects: สังคมศาสตร์ -- วารสาร
มนุษยศาสตร์ -- วารสาร
การศึกษา -- วารสาร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร
Copy 0
Library use only