วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

No Cover Image
Other Authors: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2538
Subjects: การศึกษา –– วารสาร
สถาบันอุดมศึกษา –– วารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!