ทำเนียบองค์กรเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ ในประเทศไทย ปี 2540-2541 =

Directory of NGOs workin on AIDS in Thailand 1997-1998 /

กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ

Corporate Author: กรมควบคุมโรคติดต่อ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2541
Subjects: โรคเอดส์ –– ทำเนียบนาม
องค์กรพัฒนาเอกชน –– ทำเนียบนาม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: RC607.A26 ค178ท 2541
Copy 1
Available