บทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา :

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 /

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

No Cover Image
Corporate Author: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541
Subjects: วุฒิสภา
รัฐธรรมนูญ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JQ1747.7 ล761บ 2541
Copy 1
Available