สหวิทยาการมนุษยศาสตร์มิติแห่งมนุษย์ /

รวบรวมโดย จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
Subjects: มนุษยนิยม
มนุษยศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!