ความรับผิดชอบด้านครอบครัวและการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพ และความมั่นคงในชีวิตสมรสของผู้บริหารหญิง =

Family and work responsibilities, health status and marital stability of woman managers /

จรรยา เศรษฐบุตร, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

Main Author: จรรยา เศรษฐบุตร
Other Authors: อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
Subjects: นักบริหารสตรี ไทย
Women, Working Thailand
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD6054.4.T5 จ148ค 2541
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available

Education, Stack

Call Number: 658.409591 จ148ค 2541
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available