รายงานผลการสำรวจภาวะเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2539 =

The 1996 survey of fertility in Thailand /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Corporate Author: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540
Subjects: ภาวะเจริญพันธุ์ -- สถิติ
ภาวะเจริญพันธุ์ -- การสำรวจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HB1054.55.A3 ส183ร 2539
Copy 1
Available