สยาม ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง :

ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 /

พรรณี บัวเล็ก ; อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, บรรณาธิการ

Main Author: พรรณี บัวเล็ก
Other Authors: อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2541
Subjects: ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ยุคหลังรัชกาลที่ -- 5, -- 2411-2453
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS582 พ727ส 2541
Copy 2
Available