นานาทัศนะเกี่ยวกับพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) /

สัมภาษณ์ รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุนทร พลามินทร์, ชุติมา ธนะปุระ

Other Authors: สุนทร พลามินทร์, ชุติมา ธนะปุระ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2538
Subjects: พระธรรมปิฎก -- (ประยุทธ์ -- ปยุตฺโต)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: BQ978 น468 2538
Copy 1
Available