สิทธิสตรีไทยในรัฐธรรมนูญ /

สุธีรา ทอมสันและเมทีนี พงษ์เวช

No Cover Image
Main Author: สุธรรา ทอมสัน
Other Authors: เมทีนี พงษ์เวช
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ, 2539
Subjects: สิทธิสตรี
สตรี –– ไทย
สตรีกับการเมือง –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HQ1750.55 ส786ส 2539
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available