ผู้หญิงบนเส้นทางนักบริหารในระบบราชการไทย งานด้านตุลาการ /

โดย ประภาพรรณ อุดมจรรยา

No Cover Image
Main Author: ประภาพรรณ อุดมจรรยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ, 2541
Subjects: นักบริหารสตรี
ตุลาการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD6054.4.T5 ป342ผ 2541
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available