มิติหญิงชายใน "ธรรมรัฐ" /

โดย เมทีนี พงษ์เวช และ สุธธีรา ทอมสัน

No Cover Image
Main Author: เมทีนี พงษ์เวช
Other Authors: สุธีรา ทอมสัน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ, 2541
Subjects: สตรี
สิทธิสตรี
สตรี –– สถานภาพทางกฎหมาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 28 หน้า
Bibliography: เอกสารอ้างอิง: หน้า 27-28.