ขบวนการคอมนิวนิสต์เวียดนาม =

Communist Movement in Vietnam /

เชิดเกียรติ อัตถากร ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี, บรรณาธิการ

Main Author: เชิดเกียรติ อัตถากร
Other Authors: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2540
Subjects: คอมมิวนิสต์ –– เวียดนาม
เวียดนาม –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS557.7 ช747ข 2540
Copy 1
Available
Copy 2
Checked out Due: 2020-9-29 Recall This