ความรับผิดชอบด้านสุขภาพละความมั่นคงในชีวิตสมรสของผู้บริหารหญิง :

Family and work responsibilities, health status and marital Stability of woman managers /

จรรยา เศรษฐบุตร, อุมาภรณ์ ภัทรทณิชย์

Main Author: จรรยา เศรษฐบุตร
Other Authors: อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
Subjects: นักบริหารสตรี ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD6054.4T5 จ143ค 2541
Copy 1
Available
Copy 2
Available