ความรับผิดชอบด้านสุขภาพละความมั่นคงในชีวิตสมรสของผู้บริหารหญิง :

Family and work responsibilities, health status and marital Stability of woman managers /

จรรยา เศรษฐบุตร, อุมาภรณ์ ภัทรทณิชย์

Main Author: จรรยา เศรษฐบุตร
Other Authors: อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
Subjects: นักบริหารสตรี –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!