เวชศาสตร์นิวเคลียร์คลินิก /

วัชรินทร์ รัตนมาศ

Main Author: วัชรินทร์ รัตนมาศ
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชารังสีวิทยา. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Nuclear -- Medicine
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WN440 ว386ว 2540
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WN440 ว386ว 2540
Copy 4
Available