วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย /

ลิขิต ธีรเวคิน

Main Author: ลิขิต ธีรเวคิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: ไทย การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1749.A15 ล413ว 2541
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Volume V.2 Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Available