วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย /

ลิขิต ธีรเวคิน

Main Author: ลิขิต ธีรเวคิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: ไทย การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!