กรณีศึกษาเพื่อสร้างเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม /

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Corporate Author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
Other Authors: สดใส อัศววิไล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
Subjects: เภสัชกร –– จรรยาบรรณ –– การศึกษา
เภสัชกรรม –– แง่ศีลธรรมจรรยา –– กรณีศึกษา
Ethics, Pharmacy.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Stack

Call Number: QV21 จ682ก 2539
Volume ล.4 Copy 3
Available
Volume ล.4 Copy 4
Available
Volume ล.4 Copy 5
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: RS100.5 จ682ก 2539
Volume ล.4 Copy 2
Available
Volume ล.4 Copy 1
Available

Satit School, Stack

Call Number: 615.1 จ682ก 2539
Volume ล.4 Copy 6
Available