สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน /

สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข ; ปัจจุบัน เหมหงษา, บรรณาธิการ

Other Authors: ปัจจุบัน เหมหงษา, สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: สมุนไพร -- การใช้รักษา
สมุนไพร -- ลักษณะกำหนด
สมุนไพร -- การปลูก
Tags: Add
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: RS164 ส639 2541
Copy 1
Available
Copy 2
Available