สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน /

สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข ; ปัจจุบัน เหมหงษา, บรรณาธิการ

Other Authors: ปัจจุบัน เหมหงษา, สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: สมุนไพร -- การใช้รักษา
สมุนไพร -- ลักษณะกำหนด
สมุนไพร -- การปลูก
Tags: Add
Physical Description: 176 หน้า : ภาพประกอบสี
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 174-176.
ISBN: 9746042416