รายงานผลการวิจัยเรื่อง ทำเนียมเมืองโบราณสมัยทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย =

Dvaravati cities in Central Thailand /

สาวิตรี พิสณุพงศ์

No Cover Image
Main Author: สาวิตรี พิสณุพงศ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คระสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542
Subjects: ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ทวารวดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS576 ส687ร 2542
Copy 1
Available