ศึกษิตแห่งศตวรรษที่ 21 :

แนวคิดปฏิรูปการศึกษาไทย /

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Main Author: เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2538
Subjects: การศึกษา -- ไทย
การปฏิรูปการศึกษา -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: LA1221 ก768ศ 2538
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available