ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์ฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ /

วิทยา เจียรสุวรรณ, ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

Main Author: วิทยา เจียรสุวรรณ
Other Authors: ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541
Subjects: เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TJ621 ว582ท 2541
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available