กฎหมายการแพทย์ =

Medical laws /

แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เอนก ยมจินดา

Main Author: แสวง บุญเฉลิมวิภาส
Other Authors: เอนก ยมจินดา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540
Subjects: แพทยศาสตร์ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สาธารณสุข กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การแพทย์ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: K3601 ส968ก 2540
Copy 1
Available
Copy 2
Available