ช่องแคบมะละกา-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย =

The Malacca Straits-Malaysia-Indonesia /

กิตติมา จันทร์ตรี ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี, บรรณาธิการ

Main Author: กิตติมา จันทร์ตรี
Other Authors: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี, มูลนิธิโคงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541
Subjects: ความมั่นคงระหว่างประเทศ
มาเลเซีย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– มาเลเซีย
ช่องแคบมะละกา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JX4084.M3 ก674ช 2541
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available