ศึกษาวัฒนธรรมการทำงานของชาวสวนยางพาราในตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา /

แววสุดา หนูอุไร

No Cover Image
Main Author: แววสุดา หนูอุไร
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2542
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.
Subjects: วัฒนธรรมไทย
สวนยางพารา -- สงขลา
ชาวสวน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS568 ว952ศ 2542
Copy 1
Available