เส้นทางมหาอำนาจ :

เอกสารดานนโยบายต่างประเทศอเมริกาต่อเอเชีย /

วริยา ศ. ชินวรรโณ, แปล ; วิลเลียม แอล. แบรดสี และ จุลชีพ ชินวรรโณ, บรรณาธิการ

Other Authors: วริยา ศ. ชินวรรโณ, จุลชีพ ชินวรรโณ, แบรดลี, วิลเลียม แอล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การเมืองของโลก
สหรัฐอเมริกา –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– เอเชีย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: E183.9 ส897 2539
Copy 1
Available
Copy 2
Available