การวิเคราะห์สถานภาพความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจโลก /

จารุมา อัชกุล, บรรณาธิการ

Other Authors: จารุมา อัชกุล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
Subjects: อุตสาหกรรมไทย –– ไทย
นโยบายอุตสาหกรรม –– ไทย
ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD2356.T5 ก514 2541
Copy 2
Available