โครงการวิจัยเรื่องการวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจและเครื่องแกสโครมาโตกราฟ =

Detection of blood alcohol by breath analyzer and gas chromatograph after drinking alcohol beverages /

วิไล ชินเวชกิจวานิชย์, ชนิดา พลานุเวช, สมชาย อิสระวาณิชย์

No Cover Image
Main Author: วิไล ชินเวชกิจวานิชย์
Other Authors: ชนิดา พลานุเวช,, สมชาย อิสระวาณิชย์,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์, สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Alcohol Drinking.
Alcoholic Beverages.
Alcohols.
Breath Tests.
Chromatography, Gas.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ว724ค 2539
Copy 1
Available