กระแสโลก :

ทิศทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม /

Lester R. Brown, บรรณาธิการ ; วิฑูรย์ ปัญญากุล, แปล

Other Authors: Brown, Lester R., วิฑูรย์ ปัญญากุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2538
Subjects: โลก –– ภาวะเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงาน
การเปลี่ยนแปลงประชากร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HC54 ก236 2538
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available