สถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย /

โดย กุศล สุนทรธาดา...[และคนอื่นๆ]

Main Author: กุศล สุนทรธาดา
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Series: มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 229.
Subjects: Child Care –– Thailand.
Child Rearing –– Thailand.
เด็ก –– การดูแล –– ไทย
เด็ก –– การดูแล –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ก729ส 2541
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Education, Stack

Call Number: 649.593 ก729ส 2541
Copy 1
Available