สังคมน่าอยู่ :

ข้อเสนอแนวทางสร้างสังคมแห่งความดี /

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Main Author: เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
Other Authors: สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี)
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2541
Subjects: ไทย –– ภาวะสังคม –– วิสัยทัศน์
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information