พัฒนาชนบทไทย :

สมุทัยและมรรค.

ตอนที่ 3, ความหวังทางออกและทางเลือกใหม่ /

อภิชัย พันธเสน ; ธรรมเกียรติ กันอริ, บรรณาธิการ

Main Author: อภิชัย พันธเสน
Other Authors: ธรรมเกียรติ กันอริ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2539
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information