พระราชบัญญติ :

เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 /

รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ

Main Author: พิชัย นิลทองคำ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
Subjects: เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: T313 พ642พ 2541
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available