ศึกษาคำยืมภาษาจีนที่ใช้ในภาษาไทยถิ่น ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา /

คนึงนิจ ปัทมปราณี

No Cover Image
Main Author: คนึงนิจ ปัทมปราณี
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2542
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.
Subjects: ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น -- (ภาคใต้) -- วิจัย
ภาษาศาสตร์ -- วิจัย
คำยืม
สงขลา -- ภาษาถิ่น -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4195.A5 ค144ศ 2542
Copy 1
Available