การบ้าน-การเมือง /

นรนิติ เศรษฐบุตร

Main Author: นรนิติ เศรษฐบุตร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539
Subjects: การเลือกตั้ง –– ไทย
พรรคการเมือง –– ไทย
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JQ1749.A15 น217ก 2539
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available