รายงานการวิจัยเรื่อง โลกทัศน์ของชาวอีสานที่มีต่อผู้นำสตรีในการบริหารงานพัฒนาชนบทระดับตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =

Isan worldview of woman leadership in the administration of rural development at tambon level in Northeastern Thailand /

ทัศนีย์ บัวระภา

No Cover Image
Main Author: ทัศนีย์ บัวระภา
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: มหาสารคาม : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน, 2542
Subjects: สตรี ภาวะผู้นำ
สตรีกับการพัฒนาชนบท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HQ1240 ท365ร 2542
Copy 1
Available