การจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองของครอบครัวต่อภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ =

Household resources allocation and response towards AIDS-related illnesses /

วาสนา อิ่มเอม, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ

Main Author: วาสนา อิ่มเอม
Other Authors: ศศิเพ็ญ พวงสายใจ,, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome –– case studies –– Chiang Mai.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ว491ก 2542
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available

Social, Research

Call Number: RA644.A25 ว491ก 2542
Copy 5
Available