ในหลวงกับประชาชน 45 ปี สถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต /

สถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต และธนาคารออมสิน

Corporate Author: สถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต
Other Authors: ธนาคารออมสิน
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2542
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559.
พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information