รายงานไฟฟ้าของประเทศไทย 2540 =

Electric power in Thailand 1997 /

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Electric power –– Thailand.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: สร 1.2/ ว587ร 2540
Copy 1
Available