การวิเคราะห์การใช้ภาษาในการพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสท์และเดอะเนชั่น ในแง่ของความหมายของคำศัพท์โครงสร้างของประโยคและวลี /

บังอร กล่องสูงเนิน

No Cover Image
Main Author: บังอร กล่องสูงเนิน
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2542
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.
Subjects: ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ ประโยค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1128 บ248ก 2542
Copy 1
Available