การศึกษาความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง /

สำรวย วงศ์มุณีวร

No Cover Image
Main Author: สำรวย วงศ์มุณีวร
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2542
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.
Subjects: ภาษากับวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน -- (มัธยมศึกษา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: P35 ส697ก 2542
Copy 1
Available