การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 6 - 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2510.

No Cover Image
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2537
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- พระราชกรณียกิจ
ไทย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา
ไทย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ แคนาดา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ก528 2537
Copy 1
Available