การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษ พุทธศักราช 2503 และพุทธศักราช 2509.

No Cover Image
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2534
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- พระราชกรณียกิจ
ไทย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อังกฤษ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ก528 2534
Copy 1
Available