รอยเสด็จ /

สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ และกุลธิดา ท้วมสุข, บรรณาธิการ

Other Authors: สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์, กุลธิดา ท้วมสุข, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2540
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ร193 2540
Copy 1
Available