รวบรวมและวิเคราะห์ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ในประเทศไทย พ.ศ.2536-2540 /

กลุ่มงานวิชาการ กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ ; คณะบรรณาธิการ, วิพุธ พูลเจริญ ... [และคนอื่นๆ]

Corporate Author: กรมควบคุมโรคติดต่อ. กองโรคเอดส์. กลุ่มงานวิชาการ
Other Authors: วิพุธ พูลเจริญ,
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome –– Thailand –– abstracts.
Acquired Immunodeficiency Syndrome –– Thailand –– collected works.
Research.
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– วิจัย –– ไทย
โรคเอดส์ –– วิจัย –– สาระสังเขป
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– วิจัย –– สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ค178ร 2542
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: Z6664.A2 ร156 2536-2540
Copy 4
Available
Copy 3
Available