ทหารกับประชาธิปไตยไทย :

จาก 14 ตุลา สู่ปัจจุบันและอนาคต =

โดย สุรชาติ บำรุงสุข

Main Author: สุรชาติ บำรุงสุข
Other Authors: มหาวิทยาลัยเกริก. ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการอเมริกาศึกษาและแคนาดาศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, 2541
Subjects: วันมหาวิปโยค
การต่อสู้ทางการเมือง
ทหาร –– กิจกรรมทางการเมือง
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2516.
ไทย –– การเมืองและการปกครอง –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2516.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745.A5 ส848ท 2541
Copy 1
Available
Copy 2
Available