รายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... :

ประเด็นระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ : การอุดมศึกษา = Quality assurance and accreditation /

นงลักษณ์ พหลเวชช์

No Cover Image
Main Author: นงลักษณ์ พหลเวชช์
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541
Subjects: ประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- การศึกษาและการสอน -- มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา -- การศึกษาและการสอน -- มาตรฐาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB2349 น148ร 2541
Copy 1
Available