โบราณคดีไทยใน 15 ปีที่ผ่านมา :

เอกสารการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สถานภาพของความรู้ด้านโบราณคดีของไทย ใน 15 ปีที่ผ่านมา /

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Other Authors: การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สถานภาพของความรู้ด้านโบราณคดีของประเทศไทยใน 15 ปีที่ผ่านมา :, มหาวิทยาลัยศิลปากร. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2538
Subjects: โบราณคดี -- ไทย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS562 ก525ป 2538
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available